Warunki korzystania

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania, zwanymi dalej „Warunkami”. Korzystając ze strony internetowej Salesbox.me i rejestrując konto, wyrażasz zgodę na poniższe warunki. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, musisz natychmiast usunąć swoje konto i opuścić Salesbox.me.
Salesbox, usługa wymiany informacji o produkcie lub usługodawcy wśród szerokiego grona użytkowników Internetu. Jako użytkownik serwisu jesteś „użytkownikiem”. Wszelkie oferowane przez nas usługi będą określane jako „Salesbox”, „Usługa”, „strona internetowa”, „Salesbox.me”.Usługa Salesbox znajduje się pod adresami domeny Salesbox.me.
Facebook® Messenger, Viber®, Telegram® Messenger, VKontakte®, Facebook® i ich logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi i nie są powiązane z Salesbox.
1. AkceptacjaAby korzystać z Salesboxa, musisz:mieć co najmniej osiemnaście (18) lat i być w stanie zawierać umowy;zakończyć proces rejestracji;wyrazić zgodę na Warunki;podać prawdziwe, kompletne i aktualne dane kontaktowe.Korzystając z Salesbox, gwarantujesz, że przestrzegasz wszystkich powyższych postanowień i nie będziesz korzystać z Salesbox w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy lub regulacje. Salesbox może w dowolnym momencie odmówić świadczenia usługi, zamknąć konto dowolnego użytkownika i zmienić wymagania kwalifikacyjne.
2. WarunkiWarunki zaczynają obowiązywać w momencie rejestracji konta na Salesbox.me, „Witrynie” i obowiązują tak długo, jak długo korzystasz z Usługi. Wpisanie nazwy użytkownika i kliknięcie przycisku pełnej rejestracji oznacza podpisanie Warunków. Jeśli logujesz się do Salesbox w imieniu firmy lub innej osoby, gwarantujesz, że masz prawo do zaakceptowania tych warunków w ich imieniu.

3. Zamknięcie kontaTy lub Salesbox możecie wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Możemy zawiesić naszą Usługę lub zamknąć Twoje konto w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny. Jeśli zamkniemy Twoje konto bez powodu, zwrócimy proporcjonalną część Twojej miesięcznej przedpłaty. Nie zwracamy miesięcznych opłat w przypadku naruszenia niniejszych Warunków. Po zamknięciu konta możemy trwale usunąć Twoje konto i wszystkie powiązane z nim dane.
4. Wprowadzanie zmianMożemy zmienić dowolny z Warunków, publikując zmienione Warunki użytkowania na naszej stronie internetowej i/lub wysyłając wiadomość e-mail na ostatni adres e-mail, który nam podałeś. Jeśli nie zamkniesz konta w ciągu dziesięciu (10) dni, nowe warunki zaczną obowiązywać natychmiast i będą miały zastosowanie do dalszego korzystania lub nowego korzystania z Salesbox. W dowolnym momencie możemy zmienić Witrynę, Usługę lub dowolne funkcje Usługi.
5. Hasło do kontaJesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności nazwy konta i hasła. Jesteś również odpowiedzialny za każde konto, do którego masz dostęp, niezależnie od tego, czy jesteś upoważniony do korzystania z niego. Musisz niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twoich kont. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane kradzieżą lub złamaniem haseł. Nie mamy dostępu do Twojego aktualnego hasła, a ze względów bezpieczeństwa możemy jedynie je zresetować.
6. MarketingW zależności od informacji, które nam przekazujesz, możemy wykorzystywać informacje o Twojej firmie do celów marketingowych, takich jak wyświetlanie referencji, w tym nazwy i/lub logo Twojej firmy. Dane osobowe użytkownika, rozmowy na platformie lub jakiekolwiek inne dane osobowe nie podlegają powyższym celom marketingowym.
7. Polityka prywatnościPolityka Prywatności jest traktowana jako część niniejszych Warunków.
8. Zmiana cenyMożemy zmienić nasze miesięczne opłaty w dowolnym momencie, publikując nowe plany cenowe w Witrynie i Usłudze i/lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.
9. Zasady ogólneNależy pamiętać, że takie postępowanie narusza nasze Warunki korzystania z usługi:Wysyłanie spamu lub niechcianych wiadomości.Przesyłanie danych (w statusie, zdjęciach profilowych lub wiadomościach), które są nielegalne, obsceniczne, zawierające groźby, nękające, nienawistne, obraźliwe na tle rasowym lub etnicznym lub w inny sposób nieodpowiednie.Być irytującym dla innych użytkowników.Bądź recydywistą.Jeśli wielokrotnie naruszasz Zasady Ogólne, mamy prawo do natychmiastowego zamknięcia Twojego konta bez powiadomienia.
10. Zwrot pieniędzyNie przysługuje Ci zwrot pieniędzy, jeśli Twoje konto zostało zawieszone lub zawieszone przez sieci komunikacyjne obsługiwane na platformie, na którą nie mamy wpływu. Jeśli zamkniemy Twoje konto bez powodu, zwrócimy proporcjonalną część Twojej miesięcznej przedpłaty.
11. Dostępność sieciWiesz, że Salesbox nie jest powiązany z żadnymi sieciami społecznościowymi ani komunikatorami, takimi jak Facebook® Messenger, Viber®, Telegram® Messenger, VKontakte®, Facebook®. Salesbox zapewnia wyłącznie usługę opartą na tych sieciach społecznościowych. W każdej chwili może zmienić/kontynuować/zamknąć dostępność swoich usług, bezpośrednio wpływając na ich dostępność w Salesbox.
Jako użytkownik Salesbox zgadzasz się, że Salesbox nie ponosi odpowiedzialności za pełną dostępność wyżej wymienionych sieci społecznościowych w dowolnym momencie.
12. Dostępność usługiSalesbox nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w świadczeniu usług. Salesbox nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żadnych okolicznościach, nawet jeśli jest to spowodowane naszym zaniedbaniem lub zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich przerw.
13. Przechowywanie danych osobowychSalesbox nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych osobowych użytkowników w żadnych okolicznościach, nawet jeśli wynikają one z naszego zaniedbania lub zostaliśmy poinformowani o możliwości tych strat.
14. Zgłaszanie nadużyćJeśli uważasz, że ktoś narusza którekolwiek z niniejszych Warunków, natychmiast nas o tym powiadom. Jeśli otrzymałeś spam, który Twoim zdaniem pochodzi od użytkownika Salesbox, chcemy o tym usłyszeć. Jeśli uważasz, że ktoś opublikował materiał, który narusza prawa autorskie, możesz nas o tym powiadomić.
15. Zgodność z prawemGwarantujesz, że korzystanie z Salesbox będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Jesteś odpowiedzialny za określenie, czy nasza Usługa jest odpowiednia do Twojego użytku, z zastrzeżeniem wszelkich przepisów lub praw.
16. Ograniczenie odpowiedzialnościW maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystania z Witryny i Usługi, w tym pobierania z Witryny internetowej. my i nasz zespół nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, karne, specjalne lub wtórne szkody w żadnych okolicznościach, nawet jeśli są one spowodowane naszym zaniedbaniem lub zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Nasza całkowita odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wobec Usługi w dowolnym miesiącu nie przekroczy kwoty zapłaconej nam za Usługę miesiąc wcześniej.
17. Brak gwarancjiW zakresie dozwolonym przez prawo udostępniamy materiały na stronie internetowej oraz w serwisie „tak jak jest”. Oznacza to, że nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji skuteczności, rentowności, wydajności i przydatności do określonego celu.
18. OdszkodowaniaZgadzasz się zabezpieczyć nas i nasz zespół przed wszelkimi szkodami (w tym honorariami prawników), które wynikają z jakiegokolwiek pozwu lub skargi, w której jesteś stroną, która wynika z naruszenia Warunków i nie jest to dozwolone przez te Warunki „w związku z” ograniczeniem odpowiedzialności” lub innym postanowieniem. Zgadzasz się również zabezpieczyć nas przed wszelkimi szkodami (w tym honorariami adwokackimi) wynikającymi z roszczeń osób trzecich, że Ty lub osoba używająca Twojego hasła zrobili coś, co , jeśli to prawda, narusza którekolwiek z niniejszych Warunków.
19. ZastrzeżenieMy i nasz zespół nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie reklamodawców, powiązanych stron internetowych ani naszych użytkowników.